MY SPACE LOVE STORY

Każdy z nas kiedyś patrzy w gwiazdy i zastanawiał się nad życie w kosmosie... dotychczas tylko jeden Polak miał okazję wznieś się ponad stratosferę i spojrzeć na ziemię z góry. Fundacja My Space Story powstała z pasji do kosmosu i jest kontynuacją projektu Stefana Cichowskiego, młodego ucznia marzącego o kosmosie, który 23 listopada zaprosił do Polski 5 astronautów z różnych stron Europy.


Zadaniem fundacji jest nawiązanie dialogu między historią podbojów kosmicznych, nowoczesnymi technologiami kosmicznymi a pasją młodych ludzi. Strategia działania Fundacji powstawała we współpracy z agencjami kosmicznymi i samymi astronautami.


Celem fundacji jest propagowanie wiedzy o kosmosie przez działania informacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie oraz badawczo - rozwojowe, a także pomoc w nawiązywaniu kontaktów między firmami i start-upami sektora kosmicznego z naukowcami oraz doświadczonymi astronautami. Realizujemy projekty, które mają zasięg zarówno lokalny, ogólnokrajowy jak i międzynarodowy.